Monthly Archive Tháng Tám 2019

Avatar ByTamKhoa

Hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số của người mua

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (HĐĐT), trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký của người mua hàng. Ngoài các nội dung theo quy định, doanh nghiệp có thể in kèm logo, hình ảnh về thương hiệu của mình.

Theo dự thảo thông tư, nội dung HĐĐT về cơ bản giống nội dung hóa đơn giấy. Ảnh: NM.

    Theo dự thảo thông tư, nội dung HĐĐT về cơ bản giống nội dung hóa đơn giấy và HĐĐT đã được hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, có bổ sung thêm chỉ tiêu: mã của cơ quan thuế đối với HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế; phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

Riêng ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, theo hướng dẫn mới, 2 ký hiệu này là một nhóm tối đa với 7 ký tự, bao gồm cả chữ viết và chữ số, được thể hiện ở phía trên bên phải của hóa đơn (hoặc ở vị trí dễ nhận biết) để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn có mã của cơ quan thuế, hoặc hóa đơn không mã, năm lập hóa đơn, loại HĐĐT được sử dụng.

Về chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán – người mua, dự thảo thông tư hướng dẫn, trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, trừ trường hợp có thỏa thuận giữa người bán và người mua thì HĐĐT mới có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua.

Về thời điểm lập HĐĐT, dự thảo hướng dẫn việc xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn và phù hợp với thời điểm lập HĐĐT.

Ngoài nội dung nêu trên, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay logo để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán.

Đối với hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) kiêm tờ khai hoàn thuế, thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Dự thảo thông tư cũng đề cập đến một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung. Cụ thể, dự thảo thông tư có hướng dẫn một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung trong 7 trường hợp cụ thể. Các trường hợp khác được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Về thời điểm lập HĐĐT, dự thảo thông tư hướng dẫn thời điểm lập HĐĐT xác định theo thời điểm xác định thuế GTGT đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tương tự như thời điểm lập hóa đơn đã quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Ngoài ra, có hướng dẫn thêm thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp tổ chức kinh doanh mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế./.

Theo Thời Báo Tài Chính

Avatar ByTamKhoa

Từ ngày 20/9/2019, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm mạnh

Ngày 5/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, một số mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp đã giảm khá nhiều so với quy định hiện hành.

Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) áp dụng từ ngày 20/9/2019 là 50.000 đồng/lần.

Hiện lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần. Như vậy, từ ngày 20/9/2019, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm mạnh.

Cụ thể, theo Thông tư sẽ có 5 đối tượng được miễn phí, lệ phí, gồm:

Một là, doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hai là, đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Ba là, doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Bốn là, cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Năm là, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Bên cạnh đó, Thông tư 47/2019/TT-BTC còn quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống còn 100.000 đồng/lần, thay vì mức thu 300.000 đồng/lần như hiện nay.

Các loại phí cung cấp thông tin doanh nghiệp khác như: Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp;… được giữ nguyên.

Thông tư số 47/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019 và bãi bỏ Thông tư 215/2016/TT-BTC và Thông tư 130/2017/TT-BTC.

Ngoài ra, các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhquy định in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Avatar ByTamKhoa

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ NGÀY QUỐC KHÁNH 02/09/2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tam Khoa trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể nhân viên lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh ngày 02/09 như sau:

  • Ngày bắt đầu nghỉ: 31/08/2019 (Thứ 7)
  • Ngày bắt đầu làm việc lại: 03/09/2019 (Thứ 3)

Kính chúc Quý khách hàng, đối tác và toàn thể nhân viên Công ty một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc.

Trân trọng thông báo!

Avatar ByTamKhoa

Bộ Tài chính phê duyệt đề án về chuẩn mực kế toán công Việt Nam

 Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam tạo ra môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng tốt hơn nền tài chính quốc gia cả tầm vĩ mô và vi mô.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 1299/QĐ/BTC phê duyệt đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

Thực trạng áp dụng

Theo đề án, hệ thống kế toán công của Việt Nam được tổ chức và thiết lập theo khung pháp lý của Luật Kế toán, nghị định hướng dẫn luật và các thông tư hướng dẫn chế độ kế toán của Bộ Tài chính. Hiện nay, các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN) áp dụng thống nhất hệ thống mục lục NSNN do Bộ Tài chính quy định. Bộ Tài chính chưa quy định hệ thống chuẩn mực kế toán công, các đơn vị thực hiện theo chế độ kế toán áp dụng cho từng đối tượng.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại trong quá trình thực hiện như: Hoạt động của các đơn vị trong lĩnh vực công rất đa dạng, tại nhiều đơn vị khác nhau; cơ chế tài chính theo định hướng cải cách ngày càng tiếp cận phương thức quản lý mới, dần dần nâng cao trách nhiệm của các đơn vị kế toán.

Theo quy định của Luật Kế toán 2015, các đơn vị kế toán thuộc khu vực nhà nước phải lập báo cáo tài chính, Kho bạc Nhà nước phải lập báo cáo tài chính nhà nước trình Quốc hội xem xét.

Thứ đến, kế toán các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập được xây dựng trên cơ sở kế toán doanh nghiệp theo phương pháp dồn tích nhưng trên thực tế chưa tách bạch được kế toán của 3 loại hoạt động phổ biến của đơn vị này: hoạt động hành chính quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp không có thu; hoạt động sự nghiệp có thu; hoạt động sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí thường xuyên hoặc tự đảm bảo kinh phí thường xuyên và đầu tư.

Đánh giá chung, Việt Nam chưa ban hành chuẩn mực kế toán công đầy đủ, thống nhất quy định các nguyên tắc kế toán và phương pháp đánh giá một cách khoa học, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Để ban hành được hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam cần có sự hiểu biết đầy đủ về các chuẩn mực kế toán công quốc tế. Việc tổ chức thực hiện chuẩn mực kế toán công quốc tế tại Việt Nam cần có lộ trình phù hợp, đòi hỏi đồng bộ, thống nhất giữa các quy định có liên quan như Luật NSNN, cơ chế tài chính được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Lộ trình cụ thể

Theo đó, lộ trình áp dụng đề án từ năm 2019 đến năm 2024, Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện đề án theo từng giai đoạn.

Sau khi đề án được ban hành, đến tháng 12/2019 thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập chuẩn mực kế toán công Việt Nam. Từ năm 2020 đến năm 2024, nghiên cứu, xây dựng, ban hành và công bố các chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo lộ trình: đợt 1: thực hiện từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020; đợt 2 thực hiện từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2021; đợt 3 từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022; đợt 4 từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2023. Các đợt còn lại, thời gian thực hiện từ tháng 1/2014.

Sau khi ban hành được 21 chuẩn mực kế toán công Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ tổng kết, đánh giá và lựa chọn các chuẩn mực còn lại trong các giai đoạn tiếp theo phù hợp với cơ chế, chính sách trong khu vực công được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, phù hợp với các nguyên tắc của chuẩn mực.

Trường hợp cơ chế chính sách tài chính, ngân sách không điều chỉnh phù hợp, cần xác định rõ các nội dung không áp dụng theo chuẩn mực kế toán công quốc tế.

Trong các đợt còn lại sẽ ban hành các chuẩn mực có những khác biệt lớn, cần được nghiên cứu để áp dụng khi có đủ điều kiện để giải quyết sự khác biệt với kinh tế Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/7/2019./.