Monthly Archive Tháng Một 2021

Avatar ByTamKhoa

16 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Năm 2021, những khoản thu nhập thuộc 16 trường hợp dưới đây được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);

– Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;

– Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất quy định tại Khoản này phải thỏa mãn các điều kiện:

– Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản. Đối với đánh bắt thủy sản thì phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt và trực tiếp tham gia đánh bắt thủy sản;

– Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về cư trú.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối.

9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

10. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu do nước ngoài trả.

11. Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

– Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

– Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

12. Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

13. Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích thu lợi nhuận.

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

16. Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Nguồn: thuvienphapluat

Avatar ByTamKhoa

Công văn số CV_5327_TCT-KK ngày 15/12/2020 Về kê khai, tính thuế và phân bổ thuế GTGT cho chi nhánh phụ thuộc

Avatar ByTamKhoa

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN, TNDN NĂM 2020

Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành thì các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) phải thực hiện quyết toán thuế (QTT) thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định. Sau đây, Cục Thuế TP Hà Nội lưu ý tới doanh nghiệp, người nộp thuế một số nội dung khi thực hiện QTT TNCN, TNDN năm 2020 như sau:

  • QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN:
  1. Về thời hạn:

– Đối với tổ chức, doanh nghiệp, NNT trả thu nhập: Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2021).

– Đối với cá nhân trực tiếp QTT với cơ quan thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Đối với cá nhân có số thuế đề nghị hoàn thì có thể nộp bất kỳ thời điểm nào mà không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ.

  1. Lưu ý khi thực hiện kê khai QTT TNCN:

– Về mức giảm trừ gia cảnh: Trường hợp các tháng/ quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020 NNT đã tạm nộp TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu đồng/ tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/ tháng đối với mỗi người phụ thuộc) thì khi QTT TNCN, NNT xác định lại số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới, cụ thể:

+ Đối với cá nhân người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng

+ Đối với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng/người.

– Quy định miễn thuế TNCN, không phải nộp tờ khai QTT TNCN:

Miễn thuế TNCN đối với cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau QTT TNCN từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống; đồng thời, cá nhân không phải nộp hồ sơ QTT TNCN.

  • QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN:
  1. Về thời hạn:

– Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch: Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2021).

– Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

  1. Về kê khai thuế TNDN:

– Xác định, kê khai đủ thông tin tại Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN); Trong đó lưu ý đến một số chỉ tiêu sau: (1) Chỉ tiêu [04] – Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất; Chỉ tiêu [05] – Tỷ lệ (%) của ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ doanh thu cao nhất trên tổng doanh thu của kỳ tính thuế.

– Xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết: Doanh nghiệp lưu ý xác định chính xác đối tượng phải kê khai, thực hiện kiểm soát và kê khai đầy đủ thông tin giao dịch liên kết, xác định đúng chi phí lãi vay được trừ (mức khống chế 30%) khi tính thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ để hạn chế sai sót.

– Xác định, kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 theo Nghị quyết 116/2020/QH14: Trường hợp tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì DN được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020, một số lưu ý:

Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Khi lập hồ sơ khai thuế, DN kê khai số thuế TNDN được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế TNDN được giảm ban hành kèm theo Nghị định 114/2020/ND-CP.

+ Số thuế TNDN được giảm được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định.

+ Kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nguồn: st Fb

Avatar ByTamKhoa

15 khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2021

Căn cứ quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đồng thời là tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ.

Do đó: Các khoản thu nhập của NLĐ không được tính đóng BHXH bắt buộc cũng đồng thời sẽ không được tính đóng BHYT, BHTN.

Theo đó, theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì các khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của NLĐ trong năm 2021 bao gồm:

(1) Tiền thưởng theo quy định của Bộ luật lao động;

(2) Tiền thưởng sáng kiến;

(3) Tiền ăn giữa ca;

(4) Khoản hỗ trợ xăng xe;

(5) Khoản hỗ trợ điện thoại;

(6) Khoản hỗ trợ đi lại;

(7) Khoản hỗ trợ tiền nhà ở;

(8) Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ;

(9) Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ;

(10) Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết;

(11) Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;

(12) Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động;

(13) Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;

(14) Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;

(15) Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Nguồn: thuvienphapluat

Avatar ByTamKhoa

Điểm mới Nghị định 123/2020 về hóa đơn điện tử so với Nghị định 119/2018

Tổng cục Thuế có Công văn 4868/TCT-CS ngày 16/11/2020 giới thiệu một số nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, giới thiệu nhiều nội dung mới của Nghị định 123/2020/NĐ-CP so với Nghị định 119/2018/NĐ-CP, đơn cử như:

**Về đối tượng áp dụng

Ngoài các đối tượng đã được quy định tại Điều 2 Nghị định 119/2018/NĐ-CP là:

– Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

– Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

– Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn,

Tại Điều 2 Nghị định 123/2020/NĐ-CP mở rộng thêm các đối tượng sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

– Tổ chức thu thuế, phí, lệ phí;

– Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

– Tổ chức in hóa đơn, biên lai, cung cấp phần mềm in biên lai.

**Về loại hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định thêm: 2 loại hóa đơn điện tử mới, hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in và quy định về chứng từ.

Cụ thể như sau:

– Về hóa đơn: Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định thêm 2 loại hóa đơn điện tử mới đó là: hóa đơn điện tử bán tài sản công và hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia và bổ sung quy định về hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in để bán cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng và trường hợp được mua hóa đơn của cơ quan thuế,

– Về chứng từ: Điều 30 Nghị định 123/2020/NĐ-CP bổ sung quy định về chứng từ bao gồm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, biên lai thuế, phí, lệ phí được thể hiện theo hình thức điện tử hoặc đặt in, tự in.

**Về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ

Điều 5 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định một số hành vi bị cấm được quy định cụ thể đối với 02 đối tượng là công chức thuế và tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ và các cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan, cụ thể:

– Cấm công chức thuế có hành vi bao che, thông đồng để tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; cấm gây phiền hà, khó khăn với tổ chức, cá nhân khi đến mua hóa đơn và chứng từ.

– Cấm những hành vi gian dối trong sử dụng hóa đơn trái phép, cản trở công chức thuế thi hành công vụ; truy cập trái phép làm sai lệch và phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ; hối lộ hoặc có các hành vi liên quan đến hóa đơn nhằm thu lợi bất chính với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ và các cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

**Về hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định rõ 7 hành vi được xác định là sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và 7 hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

(Nội dung cụ thể tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

**Về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP không có quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, Điều 37 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có bổ sung quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung này.

Xem chi tiết điểm mới Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử tại Công văn 4868/TCT-CS ngày 16/11/2020.

Nguồn: thuvienphapluat

Avatar ByTamKhoa

TOP 3 ĐẠI LÝ THUẾ UY TÍN TẠI TP HCM

Các đại lý thuế Trí Luật, Trương Gia, Tim Sen được đánh giá là Top 3 đại lý thuế uy tín tại TP HCM, có số lượng khách hàng lớn, dịch vụ chuyên nghiệp… Các đại lý thuế này luôn cung cấp dịch vụ kế toán thuế chất lượng cho hàng ngàn doanh nghiệp ở TP HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Cùng với những nỗ lực cung ứng các dịch vụ thuế tốt nhất cho khách hàng, tối ưu hoá chi phí thuế, giúp các doanh nghiệp giảm thiểu những rủi ro, sai rót trong các thủ tục về thuế, kế toán thuế…; các đại lý thuế Trí Luật,Trương Gia, Tim Sen là Top 3 đại lý thuế uy tín tại TP.HCM luôn sẵn sàng hỗ trợ cho người nộp thuế, doanh nghiệp các dịch vụ chuyên nghiệp: Dịch vụ đại lý thuế, Báo cáo thuế, Quyết toán thuế, Tư vấn thuế, Kế toán thuế, Kiểm tra sổ sách kế toán, Dịch vụ hoàn thuế, Kế toán nội bộ, Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Thành lập doanh nghiệp và Thay đổi GPKD, Đăng ký nhãn hiệu, đại lý chữ ký số và Hoá đơn điện tử… và các Dịch vụ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.

Những năm qua, Tổng cục Thuế đã có chỉ đạo về việc xử lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân có thu nhập cao từ các trang mạng xã hội Google, Facebook, Youtube… Vì qua thực tế cho thấy, ở nước ta đã hình thành các tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội Google, facebook, Youtube…  và các khoản thu nhập này đều được chuyển về Việt Nam cho người thụ hưởng thông qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có một số tổ chức là doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế, số còn lại phần lớn là cá nhân có phát sinh thu nhập đều chưa thực hiện kê khai nộp thuế dẫn đến thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Trong khi đó, các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, nhận thu nhập từ các trang mạng xã hội Google, Facebook, Youtube… đều thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế theo quy định của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN và Luật Thuế TNCN, nhưng phần lớn các đối tượng này (phần lớn cá nhân) đều không thực hiện kê khai nộp thu. Trong khi đó, đối với cơ quan quản lý thuế, tất cả các cá nhân kinh doanh qua mạng và có thu nhập cao… đều đã trong “tầm ngắm” của cơ quan thuế.

Hiện cơ quan thuế nhiều tỉnh thành đã làm việc với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, đề nghị cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân có mở tài khoản, có nhận thu nhập từ các trang mạng xã hội, và sắp tới đây, khi Luật Quản lý thuế sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành, thì câu chuyển thông tin từ ngân hàng cung cấp cho cơ quan sẽ thuận lợi hơn, do đó việc truy đến cùng các nguồn thu nhập “khủng” qua mạng của các cá nhân, doanh nghiệp là điều không quá khó đối với cơ quan thuế.

Chính vì vậy, các cá nhân có thu nhập “khủng” qua mạng có thể liên hệ với các đại lý thuế để được hỗ trợ dịch vụ thuế; trong đó, Top 3 đại lý thuế: Trương Gia, Tim Sen, Trí Luật là những dịch vụ kế toán thuế uy tín nằm trong danh sách đại lý thuế tại TP.HCM đăng ký hỗ trợ dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nộp thuế với cơ quan thuế. Đại lý thuế sẽ cùng đồng hành, giúp các cá nhân, doanh nghiệp giảm thiểu những lo âu, hay những rủi ro, sai rót trong các khâu kê khai quyết toán thuế năm 2019.

Tập thể Đại lý thuế Trí Luật trong dịp chào mừng 16 năm thành lập.

Các ĐLT Trương Gia, ĐLT Tim Sen, ĐLT Trí Luật được đánh giá là Top 3 đại lý thuế hàng đầu, có số lượng khách hàng lớn, dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp… đã sẵn sàng cung ứng dịch vụ thuế trực tuyến để hỗ trợ kê khai thuế, quyết toán thuế cho các cá nhân, doanh nghiệp; đồng thời tại trụ sở các đại lý thuế lớn này cũng đã chuẩn bị nhân lực cung cấp dịch vụ thuế tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân có thu nhập “khủng” qua mạng.

Top 3 Đại lý thuế luôn đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp

Ngành nghề kinh doanh của danh sách đại lý thuế uy tín tại TPHCM: Dịch vụ đại lý thuế, Báo cáo thuế, Quyết toán thuế, Tư vấn thuế, Kế toán thuế, Kiểm tra sổ sách kế toán, Dịch vụ hoàn thuế, Kế toán nội bộ, Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Thành lập doanh nghiệp và Thay đổi GPKD, Đăng ký nhãn hiệu, đại lý chữ ký số và Hoá đơn điện tử… và các Dịch vụ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.

Nguồn: triluat.com

Avatar ByTamKhoa

TOP 3 ĐẠI LÝ THUẾ SẴN SÀNG HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2019

Chuẩn bị vào mùa quyết toán thuế 2019, các đại lý thuế – cánh tay nối dài của cơ quan thuế đang tất bật cho chương trình hỗ trợ. Trong đó, các đại lý thuế Tim Sen, Trí Luật, Trương Gia được đánh giá là Top 3 Đại lý thuế chuyên nghiệp, uy tín, có số lượng khách hàng lớn… sẵn sàng cung ứng dịch vụ.

Quyết toán thuế vào mùa cao điểm

Đến hẹn lại lên, tháng 3 hàng năm là cao điểm mùa quyết toán thuế của năm trước, nên cơ quan thuế trên cả nước thường tổ chức hội nghị tập huấn để hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và triển khai chương trình hỗ trợ các cá nhân thuộc đối tượng phải kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế.

Nhưng trước tình hình dịch bệnh virus Corona (Covid-19) đang có những diễn biến phức tạp, vì vậy trong tháng 3/2020 này, các cơ quan thuế đều quan ngại việc tụ tập đông người, nên tới đây, bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế, tại trụ sở các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thuế địa phương cũng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ qua phương thức điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ người nộp thuế.

Cùng với những nỗ lực đó, các đại lý thuế (ĐLT) cũng đang tích cực vào cuộc cung ứng dịch vụ thuế nhằm tích cực hỗ trợ cho người nộp thuế, giúp các cá nhân, doanh nghiệp giảm thiểu những lo âu, hay những rủi ro, sai rót trong các khâu kê khai quyết toán thuế năm 2019. Trong đó, các ĐLT Trí Luật, Trương Gia, Tim Sen được đánh giá là Top 3 đại lý thuế uy tín, có số lượng khách hàng lớn, dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp… đã sẵn sàng cung ứng dịch vụ thuế trực tuyến để hỗ trợ online kê khai thuế, quyết toán thuế cho các cá nhân, doanh nghiệp; đồng thời tại trụ sở các đại lý thuế hàng đầu này cũng đã tập huấn nâng cao nghiệp vụ, chuẩn bị nhân lực cung cấp dịch vụ thuế tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu kê khai, quyết toán thuế năm 2019.

Top 3 đại lý thuế nói gì?

Trao đổi về công tác chuẩn bị cho kỳ quyết toán thuế năm nay, đại diện Đại lý thuế Trí Luật cho biết, qua hơn 16 năm phục vụ đã tư vấn cho hơn 14.000 khách hàng và hiện đang có hơn 400 khách hàng sử dụng dịch vụ đại lý thuế thường xuyên. Vì thế, Đại lý thuế Trí Luật đang huy động tối đa nhân lực để phục vụ trong những ngày cao điểm quyết toán thuế năm 2019, kể cả hình thức trực tiếp hay trực tuyến. Từ nhiều năm qua, Đại lý thuếTrí Luật đã mở chuyên mục Hỏi – Đáp để trả lời mọi thắc mắc về pháp luật thuế và phản hồi qua email nên được rất nhiều khách hàng quan tâm. Điểm đáng chú ý nữa là Trí Luật đã ứng dụng phần mềm quản lý công việc kế toán thuế dành cho đại lý thuế, nên dễ dàng kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện, quy trình kiểm tra, nên đạt hiệu quả rất cao.

Trong khi đó, Đại lý thuế Trương Gia được coi là đại lý thuế đầu đàn trong cung cấp dịch vụ kế toán thuế, tư vấn thuế… tại TP.HCM và đã phát triển thành công một số chi nhánh ở các tỉnh thành khác. Do vậy, Trương Gia đang phải tất bật để có thể “phủ sóng” hỗ trợ, phục vụ nhu cầu quyết toán thuế cho đông đảo khách hàng tại nhiều địa phương. Nhất là trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, thì việc hỗ trợ kê khai thuế qua mạng cho khách hàng và dự kiến 100% hồ sơ quyết toán thuế TNCN sẽ gởi qua mạng là phương án khả thi, nên ĐLT Trương Gia đã sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu. Trương Gia hiện đang áp dụng công nghệ tự động hóa trong sổ sách kế toán, nhằm gia tăng chất lượng dịch vụ và giảm chi phí cho khách hàng. Kế hoạch kinh doanh từ nay đến 2021, mục tiêu của ĐLT Trương Gia là tiến đến đích 1.000 khách hàng.

Đối với Đại lý thuế Tim Sen, công ty vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác Nhật Bản về việc sử dụng phần mềm Chatwork trong quản lý, nên sẽ phát huy hiệu quả ngay trong mùa quyết toán thuế này. Tự hào là đại lý thuế nhiều kinh nghiệm, với đội ngũ kế toán trưởng có trên 10 năm kinh nghiệm hoạt động và tiếp cận nhiều doanh nghiệp trong những lĩnh vực khác nhau. Đến với ĐLT Tim Sen, doanh nghiệp sẽ nhận được sự tư vấn thuế, hỗ trợ tốt hơn, và có thể “thay mặt” khách hàng để giải quyết mọi việc liên quan đến thuế kế toán. Tim Sen hiện có hơn 1.000 khách hàng thường xuyên, với lực lượng nhân sự gần 100 người, công ty tin tưởng rằng sẽ đủ nhân lực để hỗ trợ thuế online cũng như làm việc trực tiếp như tại trụ sở công ty cho các khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp chọn Tim Sen để thực hiện dịch vụ kế toán thuế.

Nguồn: www.taichinhcuocsong.vn