Monthly Archive Tháng Hai 2021

Avatar ByTamKhoa

Công văn 428/TCT-TTKT hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 428/TCT-TTKT
V/v hoàn thuế GTGT có rủi ro cao

Hà Nội, ngày 22 tháng 0năm 2021

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
– Cục Thuế tỉnh Long An;
– Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
– Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 27/10/2020 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4569/TCT- TTKT về việc hoàn thuế có rủi ro cao đối với hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh; Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; Cục Thuế tỉnh Long An; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị các Cục Thuế thực hiện một số nội dung quản lý rủi ro về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam; Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam Anh và các Công ty có liên quan. Tại Công văn 4569/TCT-TTKT nêu trên, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Cục Thuế báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25/11/2020 (đến nay mới chỉ có báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai).

Về nội dung hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng linh kiện điện tử, Tổng cục Thuế nhận được Báo cáo số 8194/BC-TCHQ ngày 31/12/2020 của Tổng cục Hải Quan gửi Bộ Tài chính về kết quả đấu tranh vi hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của một số doanh nghiệp tại địa bàn khu vực phía Nam (Bản sao Công văn đính kèm). Tại báo cáo trên nêu kết quả điều tra xác minh xác định Công ty Cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức và Công ty Cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam đã có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, cụ thể:

Trên cơ sở số liệu của Tổng cục Hải quan và tài liệu thu giữ của các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan xác định có hơn 70 doanh nghiệp liên quan đến vụ án, trong đó có một số doanh nghiệp ma (không có thật), một số doanh nghiệp do đối tượng thuê hoặc mua lại… để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 30/12/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan và C03 – Bộ Công an đã họp và thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án về các tội: Tội buôn lậu (Điều 188); tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới (Điều 189); tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, t chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, t chức (Điều 341).

Từ những nội dung trên, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

– Yêu cầu Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ hồ sơ vi phạm thực tế (nếu có) của Công ty Cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam và Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam Anh để xử lý thu hồi hoàn thuế GTGT theo quy định.

– Thực hiện phối hợp công tác với các Cục Thuế (làm việc trực tiếp) để kiểm tra xác minh đối với các doanh nghiệp liên quan bán hàng cho Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam; Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam Anh và các Công ty có liên quan (Công ty TNHH TMDV XNK Văn Nguyện; Công ty TNHH TM DV Điện Tử Văn Nghĩa; Công ty TNHH TM DV XNK Phú Trung; Công ty TNHH TM DV XNK Kim Hoa; Công ty TNHH TM DV XNK Nam Thành Phát…); Đồng thời trao đổi trực tiếp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về phương pháp và kinh nghiệm để thực hiện kiểm tra, đối chiếu, xác minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh và dòng tiền của các Công ty nêu trên (Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tiến hành thu hồi hoàn thuế GTGT mặt hàng linh kiện máy tính của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức).

– Yêu cầu Cục Thuế tỉnh Tây Ninh; Cục Thuế tỉnh Long An; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có báo cáo bằng văn bản gửi Tổng cục Thuế về các nội dung nêu tại Công văn số 4569/TCT-TTKT ngày 27/10/2020 về hoàn thuế GTGT có rủi ro cao. Nghiêm túc thực hiện thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT theo các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2928/TCT-TTKT ngày 22/7/2020 về thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT và Công văn 4569/TCT-TTKT nêu trên.

– Trường hợp cơ quan Thuế xác định các Công ty có rủi ro cao về hoàn thuế vi phạm pháp luật với mục đích trốn thuế cần kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ để cung cấp thông tin bổ sung hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

– Căn cứ hồ sơ thực tế và đối chiếu với quy định của pháp luật để xử lý về hoàn thuế GTGT theo quy định.

– Chủ động rà soát các trường hợp tương tự đối vi các mặt hàng có rủi cao về hoàn thuế GTGT; đồng thi công khai thông tin về các công ty vi phạm pháp luật về thuế, các công ty có hành vi mua bán hoá đơn bất hợp pháp đến người nộp thuế để kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp tương tự.

Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Thuế trước 05/03/2021 (email: datuan01@gdt.gov.vn, số điện thoại liên lạc: 0967575388).

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ TTHT, KK (để p/h);
– Lưu: VT, TTKT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Chí Hùng

Avatar ByTamKhoa

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2021 với NLĐ

Mức đóng BHXH bắt buộc năm 2021 vào quỹ hưu trí (HT), quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS), quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) với người lao động (NLĐ) cụ thể như sau:

1. Đối với người lao động Việt Nam

– Trường hợp thông thường:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

– Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TB&XH:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.3%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21.3%

10.5%

Tổng cộng 31.8%

(Theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn).

2. Đối với người lao động nước ngoài

– Trường hợp thông thường:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

3%

0.5%

3%

1.5%

6.5%

1.5%

Tổng cộng 8%

– Trường hợp Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TN&XH:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

3%

0.3%

3%

1.5%

6.3%

1.5%

Tổng cộng 7.8%

(Theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn).

**Mức tiền lương tháng đóng BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

+ NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

+ NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

(Dự kiến lương tối thiểu vùng 2021 giữ nguyên so với năm 2020).

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

(Dự kiến lương cơ sở 2021 giữ nguyên so với năm 2020).

 

Căn cứ pháp lý:

– Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

– Luật BHXH 2014;

– Luật Việc làm 2013;

– Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018;

– Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020;

– Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018;

– Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018, Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020).

Nguồn: thuvienphapluat

Avatar ByTamKhoa

TAM KHOA THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tam Khoa trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể nhân viên lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 như sau:

  • Ngày bắt đầu nghỉ: ngày 09/02/2021 (tức 28/12 Âm lịch)
  • Ngày bắt đầu làm việc lại: ngày 17/02/2021 (tức 06/01 Âm lịch)

Chúc Quý khách, đối tác, và toàn thể nhân viên Công ty một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc.

Trân trọng thông báo!