Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử Tích Hợp Phần Mềm Kế Toán BORO eACCOUTING

Avatar ByTamKhoa

Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử Tích Hợp Phần Mềm Kế Toán BORO eACCOUTING

BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

  • BẢNG GIÁ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN M-INVOICE
    (tặng kèm 200 hóa đơn khi mua gói M300 trở lên từ 05/11 đến 30/12/2020)
Gói Hóa đơn Đơn giá gói Phí Khởi Tạo Thành tiền
Gói STARTUP  Miễn phí 600.000 600.000
M 300 300.000 600.000 900.000
M 500 420.000 600.000 1.020.000
M 1.000 670.000 600.000 1.270.000
M 3.000 1.860.000 600.000 2.460.000
M 5.000 2.850.000 600.000 3.450.000
M 10.000 3.700.000 600.000 4.300.000
M 20.000 7.000.000 600.000 7.600.000
M 50.000  12.000.000 600.000 12.600.000
M Khác  (Giá theo từng dự án tại thời điểm phát sinh)

* ƯU ĐÃI M-INVOICE:
– Gói Startup (200 số): Áp dụng cho các đơn vị đăng ký kinh doanh lần đầu trong 3 tháng gần đây.
– Miễn phí tích hợp khi dùng phần mềm kế toán chuẩn BORO eACCOUTING của công ty Tam Khoa
– Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
– Khởi tạo và triển khai trong vòng 1h đồng hồ.
– QUYỀN LỰA CHỌN sử dụng 10 mẫu hóa đơn có sẵn trên hệ thống.
– Lưu trữ hóa đơn 10 năm
– Hỗ trợ soạn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn
– Thiết kế mẫu hóa đơn: báo giá theo yêu cầu

  • BẢNG GIÁ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN VIỆT
    (TẶNG THÊM 200 hóa đơn cho DN mới thành lập và DN chuyển đổi từ Hóa đơn giấy)
Gói hóa đơn  Đơn giá gói  Phí khởi tạo  Thành tiền
HDV 200  190.000 450.000 640.000
HDV 300  250.000 450.000 700.000
HDV 500  390.000 450.000 840.000
HDV 1.000 740.000 450.000 1.190.000
HDV 3.000 1.560.000 Miễn phí 1.560.000
HDV 5.000 2.200.000 Miễn phí 2.200.000
HDV 10.000   3.600.000 Miễn phí 3.600.000
HDV 20.000   5.800.000 Miễn phí 5.800.000
HDV 50.000   12.900.000 Miễn phí 12.900.000
HDV MAX (Giá theo từng dự án tại thời điểm phát sinh)

* ƯU ĐÃI HDV:
– Miễn phí tích hợp với phần mềm kế toán BORO eACCOUTING của công ty Tam Khoa
– QUYỀN LỰA CHỌN sử dụng 20 mẫu hóa đơn có sẵn trên hệ thống.
– Miễn phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm.
– KHÔNG giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn.
– Miễn phí duy trì hàng năm.
– KHÔNG chịu thuế VAT.
– Hỗ trợ soạn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn
– Thiết kế mẫu hóa đơn,logo: báo giá theo yêu cầu