Category Archives: Tin tức kế toán

Chính sách thuế – phí – lệ phí, kế toán – kiểm toán có hiệu lực từ tháng 7/2022

Trong tháng 7/2022, hàng loạt chính sách mới về thuế – phí – lệ phí, kế toán – kiểm toán như bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, bổ sung phí trong chứng khoán,… có hiệu lực thi hành. Từ ngày 01/7/2022, bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử Thông tư 78/2021/TT-BTC do […]

Gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8%

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của […]

Hướng dẫn cách lập thang bảng lương theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/7/2022, theo đó mức lương tối thiểu vùng theo tháng sẽ có sự điều chỉnh như vậy bắt buộc các doanh nghiệp phải xây dựng lại Thang bảng lương mới để phù hợp. 1. Mức lương tối thiểu vùng […]

Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2022   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Căn cứ Luật Tổ […]

Đọc và phân tích số dư BCTC

ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH SỐ DƯ TRÊN BCTC Bước 1: Số dư TK 111; • Tuyệt đối không có số dư bên Có; • Đối chiếu số dư trên sổ tại ngày cuối năm với Biên bản kiểm kê quỹ tại ngày 31/12; • Kiểm tra xem đã đánh giá cuối kỳ với khoản tiền […]

Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về Thuế TNDN

Cách xử lý 20 Tình huống thường gặp về Thuế TNDN: 1. Tiền thuê tài sản của cá nhân không có hóa đơn Hình thức thuê tài sản của cá nhân không có hóa đơn khá phổ biến hiện nay như: Thuê văn phòng; Thuê xe ô tô;… => Những khoản chi phí này vẫn được ghi nhận là […]

Hạch toán Chi phí nhân công trong xây dựng

Phần 01: Hạch toán theo chế độ kế toán về giao khoán Trường hợp 01: Nếu là giao khoán nhân công cho công ty khác (pháp nhân) thực hiện thì: hợp đồng giao khoán, biên bản nghiệm thu & xác nhận khối lượng + thanh lý + chứng từ thanh toán + hóa đơn thuế GTGT Không phải làm quyết […]

Cách hạch toán nhập khẩu vật tư, hàng hóa, TSCĐ trực tiếp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Phương thức nhập khẩu trực tiếp là gì? Là hình thức hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu có đủ khả năng tổ chức giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng; Tổ chức quá trình nhập khẩu vật tư, hàng hóa, tài sản cố định,… và tự cân đối tài chính cho […]

CÁCH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN SẢN XUẤT MAY MẶC

Hạch toán kế toán sản xuất may mặc quan trọng nhất đó là tính được giá thành chi phí gia công và theo dõi được xuất nhập tồn lượng hàng đã gia công và giao cho khách hàng. 1. Đặc điểm kế toán Doanh nghiệp (DN) may mặc Mỗi ngành nghề có những đặc thù […]

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.0 cập nhật danh mục thuế Tiêu thụ đặc biệt theo Luật số 03/2022/QH15

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.0 cập nhật danh mục thuế Tiêu thụ đặc biệt theo Luật số 03/2022/QH15           Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.0 đáp ứng Luật số 03/2022/QH15 đồng thời cập nhật […]