Chính sách cho đại lý thuế

Kính gửi: Quý công ty dịch vụ Đại Lý Thuế

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TAM KHOA xin trân trọng giới thiệu chính sách áp dụng phần mềm kế toán phiên bản MULTI-DATA (nhiều dữ liệu trên cùng 1 phần mềm) cho quý công ty như sau:

Triển khai sử dụng miễn phí trong vòng 03 tháng. Sau 03 tháng sử dụng nếu quý công ty thấy hiệu quả khi ứng dụng phần mềm, chi phí trọn gói là 8.500.000 VNĐ (không giới hạn số lượng công ty). Phí bảo hành 12 tháng là 1.500.000 VNĐ. Phí bảo hành trên 1 máy trạm là 500.000 VNĐ/năm

Số lượng dữ liệu công ty phát sinh trong năm hoàn toàn vẫn được bảo hành miễn phí, chỉ tính phí bảo hành từng nằm.