Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Phân quyền công ty

  • Chức năng:
  • Phân quyền cho người dùng truy cập dữ liệu công ty được phân quyền.
  • Thao tác:
  • Người dùng chọn công ty cần phân quyền, click chọn “Phân quyền”

  • Click chọn người dùng và bấm “thoát” để chương trình quay lại màn hình phân quyền

  • Chọn “Lưu thông tin” để lưu lại nội dung khai báo

  • Sau khi thực hiện xong chương trình sẽ hiện thông báo “đã lưu thông tin”, bấm thoát

Previous Lưu trữ dữ liệu
Next Tạo công ty mới
Danh mục