Phân hệ quản lý hệ thống trong eAccounting_Phần 2

ByTamKhoa

Phân hệ quản lý hệ thống trong eAccounting_Phần 2

3.Kiểm tra dữ liệu:

  • Lưu trữ số liệu:

Lưu trữ (backup) số liệu là vấn đề rất quan trọng. Số liệu có thể bị mất do nhiều nguyên nhân như hỏng ổ cứng, bị virus phá…

Chương trình cho phép lưu trữ số liệu định kỳ hàng tuần. Số liệu được lưu trữ dưới dạng các tệp nén với tên tệp là ngày lưu số liệu.

Trong trường hợp mất số liệu thì ta có thể khôi phục lại số liệu trên cơ sở số liệu được lưu trữ trước đó.

Lưu ý là khi sao lưu số liệu nên sao lưu ra ổ cứng khác với ổ cứng lưu trữ số liệu làm việc để an toàn hơn trong trường hợp ổ cứng làm việc bị hỏng.

  • Khóa số liệu:

Chức năng này dùng để khóa số liệu từ một ngày nào đó. Sau khi ta khóa số liệu thì số liệu trước ngày bị khóa sẽ không được sửa hoặc xóa.

Trong trường hợp cần phải sửa lại số liệu đã bị khóa ta phải khai báo ngày khóa số liệu nhỏ hơn ngày của số liệu cần phải sửa đổi.

  • Chuyển số liệu ra:

Chức năng chuyển số liệu ra có thể dùng để gửi số liệu cho đơn vị mẹ, chuyển số liệu từ bản nội bộ sang bản thuế mà không cần nhập liệu lại hoặc để lưu trữ (backup) số liệu.

  • Chuyển số liệu vào:

Số liệu được chép ra có thể copy ngược lại vào chương trình.

Đọc thêm  Các phân hệ nghiệp vụ và thao tác chung khi sử dụng eAccounting

Chức năng này được dùng để copy số liệu được gửi từ các đơn vị cấp dưới vào trong chương trình tại đơn vị mẹ cấp trên hoặc từ bản nội bộ qua sang bản thuế.

4.Quản lý người sử dụng:

Phần này dùng để khai báo những người sử dụng chương trình và phân quyền sử dụng chương trình cho từng người sử dụng.

Chương trình có mật khẩu cho từng người dùng khi chạy chương trình.

Ngoài ra chương trình cho phép phân quyền cho từng người sử dụng đến từng chức năng (menu) của chương trình.

Đối với phần nhập liệu chương trình cho phép phân quyền được quyền tạo mới, sửa, xoá, xem các chứng từ hay không.

Đối với các giao dịch, danh mục từ điển chương trình luôn lưu lại ngày, giờ và mã của người tạo ra giao dịch hoặc danh mục từ điển cũng như ngày, giờ và mã của người thực hiện sửa chữa lần cuối cùng.

5.Danh sách tài khoản:

  • Danh sách tài khoản doanh nghiệp
  • Danh sách tiểu khoản doanh nghiệp
  • Danh sách phân nhóm các tiểu khoản
  • Danh sách phân loại các tài khoản

Phần Mềm Kế Toán eAccounting