Tag Archives: BHTN

Mức đóng BHTN với NSDLĐ bằng 0% từ 01/10/2021-30/9/2022

Mức đóng BHTN với NSDLĐ bằng 0% từ 01/10/2021-30/9/2022 Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% […]