Tag Archives: Luật thuế

Chậm nộp thuế, tính lãi 0,03%/ngày

Từ 01-07-2016, doanh nghiệp nộp thuế chậm sẽ chịu lãi 0,03%/ngày, tương đương 0,9%/tháng cho số tiền nộp, thay vì 0,05%/ngày như lâu nay. Khoản 3, điều 3 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế […]