Tag Archives: Thuế suất GTGT

Đối tượng chịu thuế suất GTGT 0% năm 2016

Kể từ ngày 01/01/2014, theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính Quy định các đối tượng chịu thuế suất 0% thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau: 1. Đối tượng chịu thuế suất 0%: – Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất […]