Sản phẩm

Phần mềm kế toán
BORO EACCOUNTING

Phần mềm tự động hạch toán
BORO AUTOACCOUNTING

Phần mềm quản lý kho
BORO EINVENTORY

Phần mềm bán hàng
BORO ESALE

Phần mềm quản trị doanh nghiệp
BORO EERP

Phần mềm quản lý bệnh viện
BORO EHIS

Phần mềm kế toán Tam Khoa BORO eAccounting

Tin tức

Khách hàng tiêu biểu

Đọc và phân tích số dư BCTC

ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH SỐ DƯ TRÊN BCTC Bước 1:...
Read More

Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về Thuế TNDN

Cách xử lý 20 Tình huống thường gặp về Thuế TNDN: 1....
Read More

Hạch toán Chi phí nhân công trong xây dựng

Phần 01: Hạch toán theo chế độ kế toán về giao khoán...
Read More

Cách hạch toán nhập khẩu vật tư, hàng hóa, TSCĐ trực tiếp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Phương thức nhập khẩu trực tiếp là gì? Là...
Read More

CÁCH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN SẢN XUẤT MAY MẶC

Hạch toán kế toán sản xuất may mặc quan trọng...
Read More

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.0 cập nhật danh mục thuế Tiêu thụ đặc biệt theo Luật số 03/2022/QH15

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ...
Read More

Danh sách khách hàng

Danh mục Khách hàng dùng để quản lý thông tin...
Read More

Khai báo danh sách phân nhóm hàng hóa, vật tư trong phần mềm Boro eAccounting

Chức năng: Việc phân nhóm hàng hóa vật tư này...
Read More

Tổng cục Thuế hướng dẫn triển khai HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 17/3/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số...
Read More

Hướng dẫn tính năng Import Excel trong phần mềm kế toán Boro eAccounting

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách...
Read More

Tính năng tự động thêm mới vật tư, hàng hoá trong phần mềm tự động hạch toán BORO AutoAccounting

Phần mềm tự động hạch toán BORO AutoAccounting đồng bộ...
Read More

Áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành từ tháng 4/2022

Đây là nội dung tại Quyết định 206/QĐ-BTC triển khai...
Read More

Tính năng tự động định khoản hoá đơn của phần mềm tự động hạch toán BORO AutoAccounting

Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, phần...
Read More

Đã có Nghị định 15/2022/NĐ-CP giảm thuế GTGT xuống 8% từ 01/02/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định...
Read More

Nghị quyết 43/2022/QH15: Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế...
Read More