Tam Khoa là một trong những công ty chuyên cung cấp phần mềm kế toán và giải pháp trong quản lý kế toán và quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý, kế toán – tài chính và lập trình, chúng tôi theo đuổi mục tiêu tạo ra những giải pháp quản lý tổng thể trong họat động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá trị cốt lỗi

Sứ mệnh

Tầm nhìn

Năng lực

Tiêu chí đánh giá

Năng lực

Kinh nghiệm

–    Trên 20 năm làm việc cho các tập đoàn phần mềm đa quốc gia của Mỹ, Nhật…

–    Trên 15 năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, thuế, tài chính…

Thực tích, kỹ năng

–    Có kinh nghiệm trong việc phát triển các giải pháp ERP

–    Xây dựng, nắm bắt nhanh chóng các quy trình quản lý như  Bán Hàng, Sản Xuất, Kho, Tài chính

Kiến thức

–    Có kiến thức về ngành nghề như thực phẩm/hóa chất, xây dựng…

–    Có kiến thực về việc xây dựng hệ thống quản lý như BSC, 5S,…

Công nghệ

–    Microsoft: .Net, Sharepoint, SQL Server,…

–    Open source: PHP,MySQL, Linux…

–    Application, Web, Ứng dụng di động…

Quy trình

–    Có đầy đủ các quy trình về bán hàng, triển khai dự án, hỗ trợ (support) khách hàng, quản lý sản phẩm 

Học tập, đào tạo

–    Thường xuyên tham gia các hội thảo về thuế, các hội thảo chuyên ngành

Quy trình triển khai hệ thống

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng

Sơ lược giải pháp

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

–    Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện (HIS)

Hóa Chất Á Châu

Công ty CP Hóa Chất Á Châu

–    Giải pháp phần mềm quản trị kho, tài chính, kế toán…

Trí Luật

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật

–    Giải pháp phần mềm kế toán tài chính cho CTY dịch vụ kế toán quản lý 500 khách hàng cho mọi lĩnh vực

 

Công ty TNHH MTV Quản Lý Kinh Doanh Nhà TPHCM

–    Giải pháp phần mềm quản lý tài chính, kế toán..

Báo Điện Tử Bóng Đá (bongda.com.vn)

Báo Điện Tử Tin Thể Thao (tinthethao.com.vn)

 

–    Hệ thống quản lý nội dung (CMS)

–    Quản lý Hạ tầng IT của trang tin tại VDC Data Center

–    Ứng dụng mobile cho trang tin Bóng Đá

Chuỗi Spa Mommy Spa

–    Hệ thống quản lý toàn bộ nghiệp vụ spa. Hỗ trợ sử dụng các thiết bị di động như smart phone, tablet.

 

Đội quản lý hành chính, đội tổng hợp Công An Quận Bình Tân

 

–    Hệ thống quản lý toàn bộ nghiệp vụ hành chính nhân khẩu