Chính sách cho cộng tác viên

Avatar Bytamkhoa

Chính sách cho cộng tác viên

Kính gửi: Các anh (chị) đang công tác và làm việc trong môi trường kế toán, dịch vụ tư vấn, công nghệ thông tin.

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TAM KHOA mong muốn có thể mở rộng và cung cấp phần mềm đến rộng rãi cộng đồng đang sử dụng phần mềm. Do đó chúng tôi cần đội ngũ cộng tác viên rộng rãi.

 Phương thức hợp tác:

  • Tìm kiếm thông tin khách hàng có nhu cầu phần mềm.
  • Trực tiếp kinh doanh phần mềm của TAM KHOA.
  • Kết hợp kinh doanh cùng TAM KHOA.

 Chính sách hoa hồng:

  • Giới thiệu thông tin khách hàng: hoa hồng 10% giá trị hợp đồng.
  • Tự kinh doanh và ký kết hợp đồng: 30% giá trị hợp đồng.
  • Kinh doanh, ký kết, triển khai phần mềm: 50% giá trị hợp đồng. 

Chính sách đào tạo:

  • Tặng 01 phần mềm chính thức.
  • Đào tạo sử dụng.
  • Cung cấp tài liệu. 

Trân trọng!!!

Đọc thêm  Tuyển nhân viên kinh doanh