10 điểm mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ 01/9/2021 theo thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH

 1. Điều chỉnh về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
 2. Mức hưởng ốm đau tối đa khi nghỉ lẻ tháng
 3. Thay đổi về tiền lương tính hưởng chế độ ốm đau
 4. Thêm trường hợp chồng được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con
 5. Thay đổi mức hưởng chế độ thai sản khi sinh đôi
 6. Quy định mới về nghỉ phép năm trùng thời gian nghỉ thai sản
 7. Hướng dẫn về điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh
 8. Điều kiện hưởng lương hưu với bộ đội bị tước quân tịch
 9. Bổ sung một số quy định liên quan đến trợ cấp tuất
 10. Các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như:

 • Thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động;
 • Tiền thưởng sáng kiến;
 • Tiền ăn giữa ca;
 • Các khoản hỗ trợ như:
  • Xăng xe;
  • Điện thoại;
  • Đi lại;
  • Tiền nhà ở;
  • Tiền giữ trẻ;
  • Nuôi con nhỏ.
 • Hỗ trợ khi NLĐ:
  • Có thân nhân bị chết;
  • Có người thân kết hôn;
  • Sinh nhật của NLĐ.
 • Trợ cấp cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn khi gặp TNLĐ, BNN;
 • Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Nguồn: yeuketoan