Áp dụng thuế suất thông thường với nhiều nhóm mặt hàng nhập khẩu

Avatar ByTamKhoa

Áp dụng thuế suất thông thường với nhiều nhóm mặt hàng nhập khẩu

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô (dầu mỏ thô) và nhiều nhóm mặt hàng nhập khẩu được điều chỉnh mức thuế suất thông thường kể từ 1/11/2019.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Quyết định 28/2019/QĐ-TTg vừa được ban hành về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường quy định tại Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg.

Cụ thể, sửa đổi mức thuế suất thông thường của mặt hàng dầu mỏ thô từ mã 27.09 (thuế suất 5%) sang mã 2709.00.10 (thuế suất 0%).

Đồng thời, quyết định này cũng sửa đổi, mô tả hàng hóa của một số nhóm mặt hàng như: tem bưu chính, giấy bạc, cổng trục của tàu thủy, máy chế biến công nghiệp, máy và thiết bị cơ khí bóng đèn dây tóc… quy định tại Phụ lục Danh mục hàng hóa kèm theo.

Quyết định này có hiệu lực từ 1/11/2019; ban hành căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 và xét theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo hướng dẫn tại Quyết định 36/2016/QĐ-TTg, hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục Biểu thuế nhập khẩu thông thường tại phụ lục kèm theo và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại khoản a,b Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 thì áp dụng thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II, Nghị định 122/2016/NĐ-CP./.

Theo Thời Báo Tài Chính

Đọc thêm  QUY ĐỊNH MỚI VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TỪ NGÀY 12/06/2017