CÁC CHÚ Ý KHI NỘP TỜ KHAI VÀ NỘP TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2022

Căn cứ: Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

– Năm 2021 công ty có thay đổi vốn thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trước 30/1/2022 ( cứ biết có thay đổi vốn tăng, giảm là phải nộp và không cần quan tâm có tăng bậc thuế hay không)

– Công ty thành lập năm 2021 đc miễn lệ phí môn bài năm 2021 cũng phải lập tờ khai lệ phí môn bài trước 30/1/2022

– Ngày 30/01/2022 là hạn chót để các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ kê khai và nộp lệ phí môn bài.

===> Các doanh nghiệp, đơn vị nộp ngay lệ phí môn bài năm 2022 theo quy định vào NSNN, cụ thể như sau:

Bậc 1: Áp dụng đối với các đơn vị có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng, phải nộp mức lệ phí là 3.000.000 đồng/năm, tiểu mục là 2862.

Bậc 2: Áp dụng đối với các đơn vị có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống, phải nộp mức lệ phí là 2.000.000 đồng/ năm, tiểu mục là 2863.

Bậc 3: Áp dụng với các chi nhánh, địa điểm kinh doanh, kho hàng, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác. Mức lệ phí là 1.000.000 đồng/năm, tiểu mục là 2864.

(Theo Luật quản lý thuế mới, Nghị định 125/2020 mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp HS khai thuế rất nặng, đề nghị Quý công ty lưu ý)

Nguồn: fb Nguyễn Huế