Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Danh sách mẫu hóa đơn

 • Chức năng:
 • Để quản lý các mẫu hóa đơn khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in
 • Thao tác:
 • Tại màn hình chính, người dùng có thể thực hiện các thao tác “Thêm mới”, “Sửa”, “Xóa” hoặc “ Xuất excel” mà người dùng muốn
 • Thêm mới: Nhấn phím F4 hoặc biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa khai báo.

 • Mã mẫu: do người dùng tự đặt theo quy tắc không dấu, không khoảng cách, không chứa ký tự đặc biệt, không trùng nhau
 • Tên mẫu: người dùng đặt theo nhu cầu doanh nghiệp
 • Tên 2: Tên tiếng Anh
 • Số 2: Người dùng tự quy định theo yêu cầu doanh nghiệp
 • Chỉnh sửa: Chọn mẫu cần chỉnh sửa, nhấn phím F3 hoặc biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin cần chỉnh sửa, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa chỉnh sửa.
 • Xóa: Chọn bộ phận cần xóa, nhấn phím F8 hoặc biểu tượng . Màn hình sẽ hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa item hiện tại”. bấm nút “Nhận” để xóa, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy thao tác xóa

 • Xuất Excel:  Để xuất ra file Excel người dùng nhấn phím “F9” trên bàn phím hoặc biểu tượng . Sau đó người dùng nhập tên muốn lưu và nơi lưu rồi nhấn nút “Save” nếu muốn lưu hay nhấn “Cancel” nếu muốn hủy.
Previous Danh sách ký hiệu hóa đơn
Next Danh sách phân nhóm khách hàng
Danh mục