Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Danh sách thuế suất

 • Chức năng:
 • Để quản lý các mức thuế suất trong doanh nghiệp
 • Thao tác:
 • Tại màn hình chính, người dùng có thể thực hiện các thao tác “Thêm mới”, “Sửa”, “Xóa”, “In” hoặc “ Xuất excel” mà người dùng muốn
 • Thêm mới: Nhấn phím F4 hoặc biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa khai báo.

 • Mã thuế: do người dùng tự đặt theo quy tắc không dấu, không khoảng cách, không chứa ký tự đặc biệt, không trùng nhau
 • Tên thuế: người dùng đặt theo quy định của Luật thuế…
 • Tên 2: Tên tiếng Anh
 • Thuế suất: người dùng đặt theo quy định của Luật thuế…
 • Tài khoản thuế GTGT đầu ra: người dùng đặt theo quy định của Luật thuế…
 • Tài khoản thuế GTGT đầu ra được giảm: người dùng đặt theo quy định của Luật thuế…
 • Chỉnh sửa: Chọn thuế suất cần chỉnh sửa, nhấn phím F3 hoặc biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin cần chỉnh sửa, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa chỉnh sửa.
 • Xóa: Chọn thuế suất cần xóa, nhấn phím F8 hoặc biểu tượng . Màn hình sẽ hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa item hiện tại”. bấm nút “Nhận” để xóa, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy thao tác xóa

 • Xuất Excel:  Để xuất ra file Excel người dùng nhấn phím “F9” trên bàn phím hoặc biểu tượng . Sau đó người dùng nhập tên muốn lưu và nơi lưu rồi nhấn nút “Save” nếu muốn lưu hay nhấn “Cancel” nếu muốn hủy.
Previous Danh sách phân nhóm khách hàng
Next Danh sách tỉnh thành
Danh mục