Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Hướng dẫn cách Lưu Trữ Số Liệu trong phần mềm kế toán BORO eACCOUNTING

Chức năng này dùng để Lưu Trữ Số Liệu phòng các tình huống dữ liệu gốc bị lỗi hoặc một số trường hợp khác, ta có thể lấy lại dữ liệu đã lưu trước đó.

Previous Cập nhật số dư đầu kỳ tài khoản phần mềm kế toán BORO eACCOUNTING
Next Tính năng Khóa Số Liệu trong phần mềm kế toán BORO eACCOUNTING
Danh mục