Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Khóa số liệu

  • Chức năng:
  • Chức năng này dùng để khóa số liệu từ một ngày nào đó.
  • Thao tác:

  • Người dùng khai báo ngày khóa số liệu, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa khai báo.
  • Sau khi người dùng khóa số liệu thì số liệu trước ngày bị khóa sẽ không được chỉnh sửa hoặc xóa. Chương trình sẽ hiện thông báo như sau:

  • Trong trường hợp cần phải sửa lại số liệu đã bị khóa người dùng phải khai báo ngày khóa số liệu nhỏ hơn ngày của số liệu cần phải sửa đổi.
Previous Chuyển số liệu vào
Next Lưu trữ dữ liệu
Danh mục