Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Quản lý tiền

  • Chức năng:
  • Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
  • Theo dõi theo tiền VNĐ và ngoại tệ
  • Theo dõi tiền gửi, tiền vay tại nhiều ngân hàng khác nhau
  • Theo dõi số dư tức thời tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại từng tài khoản ở các ngân hàng
  • Theo dõi thanh toán thu chi theo khách hàng, hoá đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí…

Danh mục