Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Tính năng Khóa Số Liệu trong phần mềm kế toán BORO eACCOUNTING

Khi hết một năm tài chính, hoặc hết một kỳ báo cáo ta muốn khóa sổ sau khi chốt số liệu để không làm thay đổi số liệu đã hoàn thành trên phần mềm trước ngày khóa dữ liệu, ta có thể dùng chức năng Khóa số liệu. Chức năng này dùng để khoá các chức năng cập nhật chứng từ, dữ liệu kể từ ngày khoá số liệu trở về trước.

Previous Hướng dẫn cách Lưu Trữ Số Liệu trong phần mềm kế toán BORO eACCOUNTING
Danh mục