Ngành Thống kê đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 10-5-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong hoạt động thống kê Nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là căn cứ quan trọng để ngành Thống kê nói chung, Cục Thống kê tỉnh nói riêng chủ động đổi mới tư duy, đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

Kết quả nổi bật có thể kể đến đó là cuộc Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc TĐT đầu tiên của Việt Nam nói chung, Bắc Ninh nói riêng thực hiện ứng dụng CNTT trong tất cả các công đoạn, 100% điều tra viên sử dụng thiết bị thông minh ứng dụng phiếu điện tử (CAPI) trong thu thập thông tin và cuộc TĐT đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ. Tiếp theo đó trong điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, ngành Thống kê tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và 100% các các loại phiếu điều tra giấy đã được thay thế bằng phiếu điện tử CAPI. Đối với cuộc điều tra doanh nghiệp từ năm 2018 Tổng cục Thống kê đã cho phép doanh nghiệp khai báo thông tin qua web-form ở những doanh nghiệp có điều kiện và khả năng ứng dụng CNTT cao, đến năm 2019 chính thức áp dụng đồng loại ở tất cả các loại hình doanh nghiệp.
Nhờ các ứng dụng mới này nên tiết kiệm kinh phí cũng như công sức cho công tác in phiếu điều tra, nhập tin, tổng hợp và phân tích đầu ra… Cục Thống kê tổ chức, triển khai thực hiện ứng dụng CNTT cho tất cả các cuộc điều tra thống kê theo kế hoạch của Tổng cục Thống kê như điều tra công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư, năng suất lúa, sản lượng cây hàng năm, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản hay khảo sát mức sống, lao động, việc làm, giá nông sản, giá xuất nhập khẩu… bảo đảm chất lượng.
Năm 2021, Bắc Ninh chịu tác động không nhỏ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội, có thời điểm cán bộ, công chức Cục Thống kê được khuyến khích làm việc trực tuyến tại nhà. Công việc vẫn được thực hiện đầy đủ, kịp thời bởi đơn vị đã ứng dụng CNTT từ quản lý, điều hành đến chuyên môn nghiệp vụ thông qua các phần mềm như: Taskgov để quản lý công việc; Misa (nghiệp vụ kế toán) cùng phần mềm hội thảo, hội nghị, phần mềm quản lý văn bản Eoffice và các phần mềm chuyên ngành áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015… Nhất là, cuộc TĐT kinh tế năm 2021 được ứng dụng triệt để công nghệ thông tin theo hình thức trực tuyến từ khâu tập huấn, thu thập thông tin, xử lý số liệu đến công bố kết quả và lưu trữ dữ liệu.

thống kê
Cán bộ Cục Thống kê xử lý công việc trên máy tính

Với khối lượng công việc lớn, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng ngành Thống kê tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm thông tin thu thập chính xác, hiệu quả. Công tác nghiên cứu khoa học cũng được tăng cường, trong đó tập trung giải quyết các vướng mắc trong hoạt động thống kê, chỉ đạo điều hành của ngành. Đến nay, 100% công chức của ngành thống kê được trang bị, sử dụng thành thạo máy vi tính, ứng dụng tốt CNTT trong công việc, khai thác thông tin qua mạng diện rộng, mạng internet, sử dụng dịch vụ thư điện tử để trao đổi thông tin, xử lý công việc.
Về phổ biến thông tin thống kê, ngành Thống kê tỉnh kết nối và tham gia các chương trình, đề án về CNTT ở địa phương, sử dụng hệ thống thư điện tử nhận và truyền thông tin với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. Năm 2017 đã xây dựng được Cổng thông tin điện tử riêng của Cục Thống kê với tên miền ctk.bacninh.gov.vn. Nhờ đó việc phổ biến thông tin thống kê hiệu quả hơn rất nhiều so với trước, giúp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê tiếp cận được nguồn thông tin để khai thác, sử dụng; khối lượng lớn thông tin thống kê được phổ biến minh bạch, kịp thời trên Cổng; sản phẩm thông tin thống kê đa dạng hơn, gồm: Báo cáo kinh tế – xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; số liệu chính thức Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng; Niên giám thống kê hàng năm, đặc biệt số liệu kinh tế-xã hội đã được ứng dụng phần mềm infographic để công bố sinh động.
Với phương châm “Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động thống kê”, thời gian tới, Cục Thống kê tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, nhất là chất lượng thông tin của các cuộc điều tra, TĐT, góp phần phục vụ tốt việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế- xã hội. Bảo đảm tốt thông tin kinh tế- xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê; biên soạn các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, TĐT…

Nguồn:baobacninh.com.vn