Tag Archives: Báo cáo

14 kinh nghiệm hữu ích nhất cho kế toán

1. Hàng tháng bạn cần thực hiện các công việc sau – Sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự bán ra đồng thời cũng là theo trình tự ngày tháng. Hóa đơn mua vào sắp xếp theo trình tự ngày tháng. Bạn nên lấy một mẫu giấy kẹp lại ghi rõ hóa […]