Tag Archives: chuyển đổi số

FPT Digital hợp tác với McKinsey Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số các doanh nghiệp trong nước

FPT Digital và McKinsey Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tư vấn xây dựng và thực thi chiến lược Chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển hậu COVID-19 và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số của Việt Nam. Theo thỏa thuận […]