Tag Archives: Kế toán

Phần mềm kế toán BORO eAccounting

Phần mềm kế toán Tam Khoa BORO eAccounting là dòng sản phẩm phục vụ cho nhu cầu quản lý tài chính – kế toán doanh nghiệp, được thiết kế với ngôn ngữ và công nghệ tiên tiến hiện tại của Microsoft (Bộ Visual Studio, SQL Server và Crystal Report)

Mẹo hay sắp xếp chứng từ hữu ích cho kế toán

Với ngổn ngang giấy tờ và chứng từ trong kỳ kế toán sẽ xử lí như thế nào? Kế toán cần hết sức khéo léo trong việc sắp xếp sổ sách, chứng từ kế toán để dễ theo dõi và tìm kiếm dễ dàng khi cần thiết. Cách 1: sắp sếp theo bộ chứng từ […]

Kế toán cần chú ý gì khi thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng?

Khi kế toán thực hiện việc thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng kế toán cần làm gì? Cần chú ý nhứng vấn đề gì để hoàn thành tốt công việc của mình mà không phạm phải những sai sót không đáng có trong công việc? Kế toán trưởng Công ty cần phải […]