Tag Archives: Tiền gửi ngân hàng

Kế toán cần chú ý gì khi thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng?

Khi kế toán thực hiện việc thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng kế toán cần làm gì? Cần chú ý nhứng vấn đề gì để hoàn thành tốt công việc của mình mà không phạm phải những sai sót không đáng có trong công việc? Kế toán trưởng Công ty cần phải […]