THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI VÀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÔNG BÁO

(V/v : Hoạt động lại và tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19)

Căn cứ về thực tế tình hình dịch Covid-19 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tam Khoa trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể nhân viên thời gian hoạt động trở lại và tiếp tục áp dụng quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch  Covid-19 như sau:

Thời gian hoạt động:

  • Ngày hoạt động: thứ 2 (ngày 04/10/2021)
  • Địa chỉ: 110/26 – 28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11.

Trân trọng thông báo.