THÔNG BÁO THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16/CT-TTG – TIẾP TỤC TẠM NGƯNG LÀM VIỆC ĐẾN HẾT NGÀY 30/09/2021

Nhằm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phú sẽ siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tam Khoa trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể nhân viên thời gian tạm ngưng làm việc như sau:

o Ngày bắt đầu tạm ngưng: ngày 16/09/2021 (thứ 5)

o Ngày bắt đầu làm việc lại: ngày 01/10/2021 (thứ 6)

Toàn bộ nhân viên Công ty Tam Khoa vẫn thực hiện tại nhà và hỗ trợ online cho quý khách hàng.

Trân trọng thông báo!