THÔNG BÁO (V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg – phòng, chống dịch)

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tam Khoa trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể nhân viên tiếp tục chế độ làm việc online như sau:
o Ngày tiếp tục làm việc online: ngày 16/04/2020 (thứ 5)
o Ngày dự kiến bắt đầu làm việc bình thường lại: ngày 23/04/2020 (thứ 5)
Toàn bộ nhân viên Công ty cổ phần công nghệ Tam Khoa vẫn thực hiện tại nhà và hỗ trợ online cho quý khách hàng

Trân trọng thông báo!