Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.0.9

ByTamKhoa

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.0.9

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.0.9 đáp ứng yêu cầu

hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Lâm Đồng, Quảng Ngãi theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

          Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.0.9 đáp ứng yêu cầu về hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Lâm Đồng, Quảng Ngãi tại Quyết định số 1867/QĐ-BTC ngày 12/10/2018, Quyết định số1868/QĐ-BTC ngày 12/10/2018, Quyết định số 1869/QĐ-BTC ngày 12/10/2018, Quyết định số 1964/QĐ-BTC ngày 23/10/2018, Quyết định số 1965/QĐ-BTC ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng thời nâng cấp một số lỗi và yêu cầu phát sinh khi triển khai phiên bản 4.0.8, cụ thể như sau:

1. Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK

– Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương theo Quyết định số1867/QĐ-BTC ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi

sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1

Chi cục Thuế huyện Bình Giang Huyện Bình Giang – Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình

2

Chi cục Thuế huyện Cẩm Giàng Huyện Cẩm Giàng – Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình

3

Chi cục Thuế huyện Tứ Kỳ Huyện Tứ Kỳ – Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc

4

Chi cục Thuế huyện Gia Lộc Huyện Gia Lộc – Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc

5

Chi cục Thuế huyện Kinh Môn Huyện Kinh Môn – Chi cục Thuế khu vực Kim Môn

6

Chi cục Thuế huyện Kim Thành Huyện Kim Thành – Chi cục  Thuế khu vực Kim Môn

7

Chi cục Thuế huyện Nam Sách Huyện Nam Sách – Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh

8

Chi cục Thuế huyện Thanh Hà Huyện Thanh Hà – Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh

9

Chi cục thuế huyện Ninh Giang Huyện Ninh Giang – Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh

10

Chi cục Thuế huyện Thanh Miện Huyện Thanh Miện – Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh

– Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Yên Bái theo Quyết định số1869/QĐ-BTC ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Đọc thêm  Có địa điểm kinh doanh khác tỉnh, nộp lệ phí môn bài thế nào?

STT

Tên cơ quan thuế trước khi

sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1

Chi cục Thuế Thị xã Nghĩa Lộ Thị xã Nghĩa Lộ – Chi cục Thuế Khu vực Nghĩa Văn

2

Chi cục Thuế huyện Văn Chấn Huyện Văn Chấn – Chi cục Thuế Khu vực Nghĩa Văn

– Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số1964/QĐ-BTC ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi

sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1

Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt – Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt – Lạc Dương

2

Chi cục Thuế huyện Lạc Dương Huyện Lạc Dương – Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt – Lạc Dương

3

Chi cục Thuế huyện Lâm Hà Huyện Lâm Hà – Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà – Đam Rông

4

Chi cục Thuế huyện Đam Rông Huyện Đam Rông – Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà – Đam Rông

5

Chi cục Thuế huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Huoai – Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên

6

Chi cục Thuế huyện Đạ Tẻh Huyện Đạ Tẻh – Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh– Cát Tiên

7

Chi cục Thuế huyện Cát Tiên Huyện Cát Tiên – Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên

– Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số1965/QĐ-BTC ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi

sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1

Chi cục Thuế huyện Sơn Hà Huyện Sơn Hà – Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà – Sơn Tây

2

Chi cục Thuế huyện Sơn Tây Huyện Sơn Tây – Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà – Sơn Tây

3

Chi cục Thuế huyện Trà Bồng Huyện Trà Bồng – Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây Trà

4

Chi cục Thuế huyện Tây Trà Huyện Tây Trà – Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây Trà

5

Chi cục Thuế huyện Đức Phổ Huyện Đức Phổ – Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ – Ba Tơ

6

Chi cục Thuế huyện Ba Tơ Huyện Ba Tơ – Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ – Ba Tơ

2. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK phiên bản 4.0.8

Đọc thêm  14 kinh nghiệm hữu ích nhất cho kế toán

– Cập nhật danh mục địa bàn hành chính:

+ Đổi tên Thị xã Hà Tiên thành Thành phố Hà Tiên – Tỉnh Kiên Giang

+ Đổi tên Xã Mỹ Đức thành Phường Mỹ Đức – Thành phố Hà Tiên – Tỉnh Kiên Giang

– Chức năng lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC):

+ Cập nhật ràng buộc chỉ tiêu [6], [7], [8], [9] không cho phép nhập số hóa đơn là số “0000000”.

+ Cập nhật hiển thị dữ liệu chỉ tiêu [11] trong trường hợp chỉ nhập các chỉ tiêu [6], [7], [19].

+ Cập nhật công thức tính chỉ tiêu [22] khi sử dụng chức năng Tải bảng kê.

+ Cập nhật bỏ cảnh báo vàng trong trường hợp số tồn đầu kỳ của kỳ này bằng số tồn cuối kỳ của kỳ trước.

– Chức năng lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC): Cập nhật chức năng in tờ khai hiển thị tiêu đề cột [7], [8], [9] trong trường hợp chỉ nhập đúng 3 dòng dữ liệu.

– Chức năng Tổng hợp KHBS tờ khai 01/NTNN: Cập nhật hiển thị dữ liệu Số đã điều chỉnh của Thuế TNDN phải nộp trên tờ khai KHBS bằng với số thuế TNDN phải nộp trên tờ khai chính.

– Chức năng kê khai Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS): Cập nhật công thức đối với chỉ tiêu [20a] trường hợp kê khai Từ ngày – đến ngày không tròn tháng.

Đọc thêm  Thêm quy định cụ thể về hoàn thuế

– Chức năng kê khai Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN): Cập nhật công thức tính chỉ tiêu [31] – Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ

– Chức năng kê khai Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (BC7/AC): Cập nhật hiển thị dữ liệu cột Từ số trong trường hợp chỉ nhập dữ liệu cột [8], [9].

– Chức năng kê khai Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT): Cập nhật sửa lỗi chức năng in tờ khai kèm 01/KHBS.

     Bắt đầu từ ngày 03/12/2018, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.0.9 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.

     Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

     Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Theo Tổng Cục Thuế