TP. Hồ Chí Minh: Thu nộp ngân sách hơn 2.544 tỷ đồng từ vi phạm thuế

Avatar ByTamKhoa

TP. Hồ Chí Minh: Thu nộp ngân sách hơn 2.544 tỷ đồng từ vi phạm thuế

Sau khi kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch tại 14.031 doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều quyết định xử lý vi phạm với số thuế truy thu và phạt 2.544,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 331,7 tỷ đồng; giảm lỗ 9.741,3 tỷ đồng.

    Cụ thể, theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2019, cơ quan thuế đã tiến hành kiểm tra tại cơ quan thuế 55.316 hồ sơ kê khai thuế, phát hiện nhiều sai phạm nên đã yêu cầu số thuế kê khai bổ sung 29,2 tỷ đồng.

    Song song đó, cơ quan thuế cũng tổ chức kiểm tra tại doanh nghiệp (DN) 13.666 lượt, với số tiền thuế truy thu và phạt 2.019 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế GTGT 273,7 tỷ đồng; giảm lỗ 7.656,3 tỷ đồng.

    Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra 365 hồ sơ, đạt 29,3% kế hoạch năm 2019 và giảm 60,41% so cùng kỳ năm ngoái; với số thuế truy thu và phạt 525,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế GTGT 58 tỷ đồng; giảm lỗ 2.085 tỷ đồng.

    Chia sẻ về công tác thanh tra trong thời gian còn lại của năm, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, đã chỉ đạo các phòng thanh tra, kiểm tra rà soát lại chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra của từng tổ, đội, từng công chức nhằm đảm bảo thực hiện trong riêng quý III/2019 đạt 26% kế hoạch năm 2019 về số lượng hồ sơ; 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy trình; đôn đốc, thu hồi kịp thời tiền thuế, tiền phạt qua thanh tra, kiểm tra vào ngân sách nhà nước đạt ít nhất 80% trong thời gian quyết định xử lý có hiệu lực thi hành…/.

Theo Thời Báo Tài Chính

Đọc thêm  THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LÀM VIỆC NGÀY 15/05/2019.