Trong quý I/2020 sẽ hoàn thành hợp nhất chi cục thuế khu vực

Avatar ByTamKhoa

Trong quý I/2020 sẽ hoàn thành hợp nhất chi cục thuế khu vực

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí chiều 9/1, ông Cao Anh Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trong quý I/2020 sẽ hoàn thành việc sắp xếp chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực. Từ 711 chi cục thuế sẽ còn dưới 420 chi cục thuế, vượt chỉ tiêu cả số lượng và tiến độ đề ra.

Tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh – Hải Dương. Ảnh: N.M.

Theo ông Cao Anh Tuấn, thực hiện Quyết định số 41 của Thủ tướng chính phủ về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18/TW, đến hết năm 2019 toàn ngành đã cắt giảm được 89 đầu mối cấp phòng, giảm 1.792 đầu mối cấp đội.

Về việc hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực, thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và kế hoạch hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực, Tổng cục Thuế đã triển khai sắp xếp, hợp nhất đối với 433 chi cục thuế cấp huyện để thành lập 206 chi cục thuế khu vực, giảm 227 chi cục thuế.

“Theo lộ trình đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, đến hết năm 2020, số chi cục thuế sẽ giảm từ 711 chi cục xuống còn 420 chi cục thuế. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế sẽ triển khai sớm hơn kế hoạch đề ra, dự kiến trong quý I/2020 sẽ hoàn thành việc sắp xếp chi cục thuế. Đồng thời số chi cục thuế sẽ giảm còn dưới 420 chi cục thuế, giảm nhiều hơn so với kế hoạch đã đề ra” – ông Cao Anh Tuấn cho biết.

Cùng với việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy cơ quan thuế, lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng cho biết, Tổng cục Thuế đã cải cách về thể chế, trong đó xây dựng và hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực thuế.

“Thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ năm 2019 về việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năm 2019 Tổng cục Thuế đã xây dựng và trình Quốc hội Luật Quản lý thuế sửa đổi; Nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không có khả năng nộp NSNN” – ông Tuấn nói.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đã trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN. Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Trình Bộ Tài chính ban hành 6 thông tư sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế theo chương trình xây dựng chính sách pháp luật của Bộ Tài chính./.

Đọc thêm  Một số lưu ý khi làm kế toán thuế