Category Archives: Sản phẩm

Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử Tích Hợp Phần Mềm Kế Toán BORO eACCOUNTING

Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử Theo TT78 Gói Hóa Đơn Đơn Giá Gói Phí khởi tạo Thành tiền Gói STARTUP Miễn phí 600.000 600.000 M 300 300.000 600.000 900.000 M 500 420.000 600.000 1.020.000 M 1.000 670.000 600.000 1.270.000 M 2.000 1.280.000 600.000 1.880.000 M 3.000 1.860.000 600.000 2.460.000 M 5.000 2.500.000 600.000 3.100.000 […]

Phần mềm quản lý phòng khám eClinic

 là một trong những công ty chuyên cung cấp phần mềm giải pháp trong quản lý kế toán, quản trị doanh nghiệp và các giải pháp cho phòng khám, bệnh viện. Với đội ngũ nhân viên chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý, kế toán – tài chính và lập trình, chúng tôi theo đuổi […]

Phần mềm kế toán BORO eAccounting

Phần mềm kế toán Tam Khoa BORO eAccounting là dòng sản phẩm phục vụ cho nhu cầu quản lý tài chính – kế toán doanh nghiệp, được thiết kế với ngôn ngữ và công nghệ tiên tiến hiện tại của Microsoft (Bộ Visual Studio, SQL Server và Crystal Report)