Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Báo cáo hàng tồn kho

Chức năng:

 • Được sử dụng để theo dõi hàng tồn kho
 • Thao tác:
 • Tất cả các mẫu báo cáo đều có chung các thao tác giống nhau
 • Người dùng muốn xem báo cáo theo tiêu chí nào thì nhập tiêu chí đó trong màn hình lọc chứng từ.
 • Nếu muốn xem tất cả các phiếu nhập thì người dùng bỏ trống các trường.

 • Từ ngày/đến ngày: chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
 • Mã kho xem chi tiết một kho thì gõ mã kho, người dùng nhớ mã thì gõ mã, không nhớ mã nhấn phím “F5” để tìm kiếm. Trường hợp người dùng muốn xem chi tiết nhiều kho thì bỏ trống trường mã kho
 • Mã vật tư: thực hiện tương như như trường mã khách
 • Tk vật tư: người dùng tự nhập
 • Nhóm vật tư: người dùng tự nhập
 • Mã chi nhánh: chọn chi nhánh cần xem
 • Sau khi khai báo các thông tin, nhấn “Nhận” để chương trình thực hiện, nhấn “Hủy” để hủy các thông tin vừa khai báo.

 • Tại đây người dùng có thể thực hiện các thao tác: in, xuất excel
Danh mục