Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Chuyển số liệu vào

  • Chức năng:
  • Số liệu được chép ra có thể copy ngược lại vào chương trình
  • Chức năng chuyển số liệu vào có thể dùng để gửi số liệu cho đơn vị mẹ, chuyển số liệu từ bản nội bộ sang bản thuế mà không cần nhập liệu lại hoặc để lưu trữ (backup) số liệu.
  • Thao tác:

  • Người dùng click chọn biểu tượng để chọn file muốn đưa số liệu vào phần mềm, bấm nút “Nhận” để chương trình thực hiện chuyển số liệu. Sau khi thực hiện xong màn hình sẽ hiện ra thông báo “đã import dữ liệu xong”

Previous Chuyển số liệu ra
Next Khóa số liệu
Danh mục